Våra kunder

Volvo

Relation & Brand och Volvo har jobbat tillsammans sedan 2004. Vi är bl.a. med och utvecklar de automatiserade kommunikationsprocesserna i funktionen ”Bygg din Volvo”, som finns på Volvos hemsida. Vi jobbar även med utveckling av den digitala dialogen i tjästebilsförararnas kundklubb Volvo Prodrivers.

Svd

Bixia är Sveriges fjärde största elhandelsföretag och har elkunder över hela Sverige. Vi har hjälpt dem utveckla ett lojalitetskoncept som ska leda till att kunderna stannar kvar längre hos Bixia. Det ska också skapa dialog och bygga relationer med de befintliga kunderna för att motverka churn, dvs. avhopp.

AMF

AMF är ett av Sveriges ledande pensionsbolag och en av de största ägarna på Stockholmsbörsen. AMF och Relation & Brand har jobbat ihop sedan 2004. Vi jobbar främst med olika lösningar för automatiserad e-postkommunikation.


Circle K

Circle K Sverige AB, tidigare Statoil Fuel & Retail Sverige AB, har ca 300 fullservicestationer. Relation & Brand och Circle K jobbar ihop inom flera olika områden. Vi genomför bl.a. analyser och kartlägger köpbeteende för att med bästa effekt kommunicera med Circle Ks hyrbilskunder.

Uno

City Gross är en snabbväxande konkurrent till de stora leverantörerna av dagligvaror. Vi har byggt upp en insikts- och analysmodell som medfört att de snabbt fått kunskap om sina kunders sammansättning och utveckling. Samarbetet har gått ut på att förse dem med strategi, analys och en tekniklösning för att ta dem från okunskap till insikt. Vi hjälper dem anpassa kommunikationen så att det bli relevant utefter kundernas beteende och preferenser.

If

If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder. If erbjuder skadeförsäkringar för kunder på nationella marknader i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Baltikum och Ryssland. Relation & Brand och If jobbar tillsammans med utveckling av automatiserade, digitala dialoger.