Systemet för att hantera digitala relationer

Att skapa personliga budskap är svårt om man inte har koll på hjärtat som får kommunikation att skickas ut. För att lyckas med din digitala kommunikation har vi därför tagit fram Net Relation Manager (NRM), som ger dig möjlighet att förse dina kunder med den information de vill ha när de behöver den. Vi ser till att anpassa systemet efter dina behov och tillsammans hjälper vi dig nå ut till dina digitala kunder. Idag används NRM av företag i alla storlekar och branscher runt om i Europa.


Produkter i Net Relation Manager
• Kampanjhantering
• Automatisk kommunikation
• Personlig kundkommunikation
• Nyhetsbrev
• SMS
• Enkäter
• 1:1 digital kommunikation
• Landningssidor
• Mätning i realtid

Relation&Brand

Begär en demo eller kontakta oss för mer information om Net Relation Manager